STAR WARS ÖZEL! Blender - BB nasıl-8

45 Görünümler

QuickSkip
Modelleme 1:35
7:50 - Detaylar
13:40 - Aydınlatma/Doku
Render 20:50

------

GÜNCELLEME: Başlık şarkı kaldırıldı .

Daha fazla göster